Чи вміємо ми бути вдячними, і чи є ми позитивно налаштованими? Наші останні спостереження говорять, що ні. Зокрема, це підтверджуються й проектними заявками, які поступають на оголошені Центром культурного менеджменту конкурси.

Хоч в умовах конкурсів ми чітко говоримо, що зацікавлені в позитивних і емоційно привабливих прикладах культури законності, доброчесності й позакорупційності, – здебільшого, на жаль, нам пропонують проекти зорієнтовані на виявлення корупції. Її без сумніву є занадто багато, але зменшити корупцію неможливо лише прямими методами боротьби. Надмірна присутність корупційних скандалів в ЗМІ породжує страх, безнадію і бажання виїхати з країни. Одним з дієвих способів запобігання корупції є популяризація і відзначення доброчесності й культури законності. Власне, цього бракує як в роботі громадських активістів, так і в роботі українських медіа.

Дуже часто на різних конференціях і семінарах, на яких обговорюється роль громадянського суспільства в боротьбі з корупцією, громадським організаціям відводиться роль сторожового пса (watchdog), який повинен гавкати і кусатися, коли щось не так. Так робить переважна більшість громадських організацій і журналістів, які працюють з проблемою корупції. Насправді, цього уже замало – громадські активісти та організації, і зрештою ми усі, повинні стати творцями і носіями нової доброчесної та позакорупційної культури. Ніхто, окрім нас самих, її нам не створить. І годі сподіватися, що цього можна досягти через заміну політиків. Такого не відбулося в жодній країні – не відбудеться ніколи і в нас. Народ є носієм змін, а не політики. Неможливо отримати некорумпованих політиків, яких обирає корумповане суспільство. А таким, на жаль, є українське суспільство, що підтверджується різними дослідженнями.

Гасло Революції Гідності «Разом і до кінця» абсолютно не втратило своєї актуальності. Об’єднавши нас у поваленні тодішнього диктаторського режиму, воно повинно об’єднати нас на створення позакорупційного майбутнього. Ми маємо разом творити його своїми діями, поведінкою, нормами, цінностями і новою культурою суспільних зв’язків.

Неправильно і несправедливо залишати поза належним визнанням і пошаною людей, які не втрачають людської подоби й гідності, навіть працюючи в часто корумпованих організаціях. Маємо виявляти вдячність людям, які з дня в день сумлінно і доброчесно виконують свої обов’язки, докладаючись до творення спільного суспільного добра. Дуже часто вони залишаються поза нашою увагою. Натомість значно більшої уваги уділяється тим, які, насправді, її не заслуговують. А якщо і заслуговують, то не нашої уваги, а уваги з боку відповідних державних органів.

А тому:

ми оголошуємо конкурс ініціатив, які допоможуть нам популяризувати культуру законності; виявити та прославити некорумпованих, доброчесних та гідних наслідування медиків, освітян, поліцейських, суддів, митників, службовців  державної влади та місцевого самоврядування.

Громадяни  України – виявіть вдячність людям, які з гідністю виконують свої професійні обов’язки, і навіть більше. Номінуйте їх на відзнаку “Доброчесність України”. Закликаємо припинити практику дякування грошима, бо це, насправді, не подяка, а хабар. Дякуймо з гідністю.

Журналісти – створюйте програми та публікації, серії інтерв’ю, репортажів, колонок або інших журналістських матеріалів про осіб, гідних відзнаки “Доброчесність України”. За потреби невеликого фінансування (до 15 000 грн.), подайте нам проектну пропозицію, і ми радо розглянемо її.

Громадські активісти – ініціюйте емоційно привабливі проекти з популяризації культури законності й доброчесності. За потреби невеликого фінансування (до 15 000 грн.), подайте нам проектну пропозицію, і ми радо розглянемо її.

Службовці – рівною мірою будьте вдячними усім громадянам України, з бюджетних відрахувань яких нараховується вам заробітна плата. Найкращою подякою для них є доброчесне виконання покладених на вас обов’язків.   

Українські політики й урядовці – будьте вдячні виборцям, які повірили вам, і не зловживайте їх довірою. Зменшення корупції залежить також від гідної оплати праці громадян України – це можливо лише за умов справедливого, прозорого і відповідального використання бюджетних коштів.