Зміцнення культури законності

Період реалізації: вересень 2019 – липень 2021

Дотепер верховенство закону та антикорупційні механізми в Україні розглядалися переважно з точки зору реформ законодавства та правозастосовних ініціатив. Однак, незважаючи на ряд національних та міжнародних ініціатив щодо встановлення верховенства права в Україні, країна все ще стикається з дуже серйозними корупційними викликами на шляху до демократії.

В українському суспільстві немає культури правосвідомості, а її відсутність підриває існуючу законодавчу систему. Більше того, відсутність такої культури створило передумови для протиправної діяльності, вибіркового правосуддя та корупції майже у всіх сферах життя, включаючи правоохоронні установи.

Мета проекту:

Проект спрямований на зміцнення демократичних ідей та цінностей в Україні через побудову культури законності.

Метою проекту є зміцнення культури законності в Україні шляхом низового руху, спрямованого на запобігання корупції та посилення верховенства права в українському суспільстві.

Міжнародні знання та досвід побудови правового суспільства, де верховенство права глибоко цінується та дотримується, буде донесено до зацікавлених сторін в Україні.

Цілі проекту:
1. Надихати, заохочувати та розширювати спроможність журналістів боротися з корупцією безпечним, інноваційним та чутливим до конфлікту способом, висвітлюючи позакорупційність та доброчесність як суспільну цінність, яку слід плекати, примножувати та дотримуватись.
2. Створити міжгалузеву коаліцію інститутів та окремих людей для побудови культури законності в українському суспільстві.
3. Сприяти верховенству закону в Україні інноваційним та емоційно привабливим способом.

Передбачаються такі взаємопов’язані заходи:

1. Три дводенні семінари з питань висвітлення культури законності для 20 програмних директорів та журналістів національних і регіональних ЗМІ. Зголоситися до участі можна тут. 

2. Три круглі столи про цінність верховенства права та суспільні вигоди від культури законності.

3. Висвітлення культури законності через проекти сучасного мистецтва. Оголошений конкурс триває до 31 січня 2020 року.

4. Підтримка міжрегіональних ініціатив стосовно культури законності в рамках Програми національних обмінів. В рамках відкритого конкурсу буде підтримано 20 проектів. Оголошений конкурс триває до 30 червня 2021 року

5. Створення емоційно привабливих відео та аудіо роликів для просування культури законності на телебаченні, радіо та соціальних медіа задля створення привабливого образу правосвідомої і доброчесної людини. Оголошений тендер триває до 30 січня 2020 року. 

6. Регулярне висвітлення позитивних прикладів, коли демократія, людська гідність та цінності дотримуються і практикуються в українському суспільстві. Буде оголошено конкурс серед журналістів на найкраще висвітлення культури законності та верховенства права.

7. Фестиваль законності у Львові. Захід забезпечить платформу для публічних презентацій усіх візуальних продуктів, розроблених у рамках проекту, та для просування культури законності в Україні.

Уподобайте Facebook-сторінку , щоб слідкувати за перебігом проекту.

Проект реалізується за фінансової підтримки програми MATRA, що адмініструється в Україні Посольством Королівства Нідерландів.